Sadržaj se učitava

Odaberite jezik: srb / eng
E-mail: marino.lux.prenociste@gmail.com
Adresa: Požarevački partizanski odred 5, 12000 Požarevac
Kucni red
Kako bi Vaš boravak bio što bezbedniji i komformniji, pružamo Vam više informacija:
 1. Usluge “MARINO svečana sala & apartmani” mogu koristiti samo gosti koji su propisno prijavljeni na recepciji, za šta je potreban važeći lični dokumet.
 2. Gosti dobijaju magnetnu karticu po prijavi na recepciji. Molimo Vas da se sobe zaključavaju a kartica preda na recepciju pri odlasku iz apartmana. Ukoliko gost izgubi magnetnu karticu ili je ne preda na recepciju u obavezi je da za gubitak magnetne kartice plati 5 evra ( u dinarskoj protivvrednosti).
 3. Molimo vas da pri napuštanju apartmana budete svesni i pažljivo proverite : da li su sve slavine zatvorene, da li je isključena električna energija, zatvoreni prozori, pogašena svetla, i što je najvažnije, da je apartman dobro zakjljučan.
 4. Sobe su na raspolaganju gostima i mogu se koristiti od 14:00h na dan dolaska do 10:00h na dan odlaska.
 5. Za odjavu posle 10:00h na dan odlaska naplaćuje se dodatni iznos (10 € po započetom satu), a ako se soba ne napusti do 18h, naplaćuje se još jedno noćenje, molimo vas da se konsultujete sa recepcijom po ovom pitanju.
 6. Kao osiguranje za eventualni nestanak, oštećenje ili uništenje inventara unajmitelj (gost) dužan je priliko prijave na recepciji ostavi depozit u iznosu od 100 € vlasniku, koji če mu po isteku najma biti vraćen u celosti ili će iz njega biti refundirana eventualna šteta. Ako šteta bude veća od navedenog iznosa gost je dužan platiti celokupan iznos.
 7. Cena za upotrebu apartmana za ugovoren ostanak naplaćuje se pri dolasku, prvi dan u apartmanu.
 8. Doručak se služi svakog dana od 08:00h do 11:00h, u restoranu u sklopu apartmana.
 9. U sobi nije dopušteno konzumiranje hrane.
 10. U vašem mini baru nalaze se razna pica. Molimo vas da prilikom odlaska iz apartmana prijavite potrošnju iz minibara na recepciji.
 11. Troškove minibara obračunavamo prema priloženom cenovniku. Račun placate na recepciji.
 12. “MARINO svečana sala & apartmani”posebno obračunava I naplaćuje od gosta boravišnu taksu i osiguranje (nije uključeno u cenu noćenja)
 13. Posete koje gosti primaju u svojim sobama moraju da se prijave recepciji, uz važeći lični dokument gosta. Posete su dozvoljene do 20:00h a ukoliko se poseta nastavi nakon 20:00h, naplaćuje se dodatni iznos cene po noci, kao doplata za novog gosta.
 14. U slučaju otkaza smeštaja od strane “MARINO svečana sala & apartmani”, a prouzrokovanog povredama pravila kućnog reda, gostu se naplaćuje celokupan iznos za rezervisan period bez obzira na kraći boravak.
 15. Ako u toku Vašeg boravaka, iz bilo kog razloga, napustite smeštaj pre rezervisanog datuma odlaska, “MARINO svečana sala & apartmani”zadržava sredstva za neiskorišćeni deo boravka.
 16. Molimo Vas da eventualne nepravilnosti, kvarove ili prigovor na uslugu odmah prijavite recepciji. Naknadne i ne blagovremene žalbe, na koje nismo imali mogućnosti da reagujemo, nećemo uzimati u razmatranje kao osnov za umanjenje cene smeštaja.
 17. Gosti “MARINO svečana sala & apartmani” moraju biti prikladno obučeni i obuveni kada se kreću kroz javne prostore objekta npr. (pidzama, donje rublje I sl.)
 18. Za Vaš komfor obezbedili smo sef u ormanu sobe. “MARINO svečana sala & apartmani”ne snosi odgovornost za bilo koje oštećenje i gubitak vaših ličnih stvari. Molimo Vas da pre napuštanja objekta proverite da li ste ispraznili sef i poneli dokumenta i sve dragocenosti sa sobom,takođe ukoliko pronađete izgubljene stvari, po dolasku, odmah prijavite recepciji.
 19. U okviru objekta nalazi se parking koji je pod video nadzorom 24 časa.U slučaju da se gost odluči za parking. “MARINO svečana sala & apartmani”ne snose odgovornost za sigurnost vozila.
 20. Sobni inventar (jastuci, ćebadi, peškiri, bademantili i sl.) predviđeni su za vašu upotrebu tokom boravka u objektu te nije dopušteno njihovo iznošenje iz objekta.
 21. Korišćenje pegli, rešoa, električnih grejalica i drugih grejnih tela nije dozvoljeno.
 22. Pušenje u objektu i sobama nije dozvoljeno. “MARINO svečana sala & apartmani” zadržava pravo da u slučaju pušenja u sobi i ostalim prostorijama hotela u kojima je zabranjeno pušenje, naplati iznos od 50 €, obzirom da je objekat u slučaju kršenja ove zabrane odgovoran pred zakonom.
 23. Nije dopušteno u objekat unositi eksploziv, oružije, zapaljive materijale, narkotike i ostale hemikalije opasne po okolinu.
 24. Posteljina se menja svaki treći dan u sobama i apartmanima. Korišćeni peškiri se menjaju svakodnevno u sobama i apartmanima. Ukoliko se ukaže potreba za češćim promenama molimo Vas da obavestite recepciju.
 25. Gosti imaju mogućnost da na vrata sobe stave oznaku NE UZNEMIRAVAJ. Pravilo objekta je da ova oznaka može stajati najduže 24h, nakon čega “MARINO svečana sala & apartmani” zadržava pravo da iz bezbednosnih razloga i sigurnosti gosta, uđe u sobu i proveri opšte stanje.
 26. Uznemiravanje drugih gostiju nije dozvoljeno. “MARINO svečana sala & apartmani” zadržava pravo otkaza daljeg boravka gostu koji je uznemiravao druge goste ili na drugi način povredio propisani Kućni red.
 27. Gosti se ljubaznomole da ne prave buku i galamu, kako u apartmanu, tako i na stepeništu i holu zgrade. Ovo posebno važi za period od 14:00h do 17:00h i22:00h – 9:00h
 28. Glasna muzika, žurke i veća okupljanja nisu dozvoljeni.
 29. Gosti su dužni da racionalno koriste električnu energiju i vodu, u skladu sa realnim potrebama (gasiti rasvetu I druge električne potrošače kada nisu neophodni, zatvaraju vrata i prozore u apartmanu prilikom korišćenja klima uređaja)
 30. Zabranjeno je bacanje hrane i drugih otpadaka u umivaonik, wc šolju i kroz prozor.
 31. Na recepciji objekta možete pozajmiti adaptere i punjače koji su na raspolaganju u datom momentu. Ljubazno Vas molim da nakon korišćenja, adaptere i punjače vratite na recepciju.
 32. U celom objektu je dostupan besplatan Wi-Fi internet. Lozinku možete dobiti na recepciji.
 33. Nije dopušteno pranje, peglanje i sušenje stvari u sobi.
 34. U slučaju aktivranja protivpožarnog alarma, molimo Vas da pratite instrukcije evakuacionog plana koji se nalazi na vratima svake sobe.
 35. Gost se obavezuje da pri izlasku, apartman ostavi čist, uredan, neoštećen, kakav je zatekao prilikom ulaska.
 36. Gost je odgovaran za eventualnu štetukoja je uzrokovana njegovom krivicom ili krivicom lica za koje odgovara.
 37. Nije dozvoljeno uništavanje i iznošenje inventara iz sobe, svako oštećenje koje gost namerno ili nenamerno učini na inventaru “MARINO svečana sala & apartmani”biće istome naplaćena.
 38. Molimo vas da čuvate inventar i ostalu opremu u sobi. Sva namerna oštećenja nastala tokom vašeg borvaka bićemo prisiljeni da to stavimo na vaš račun. Oštećen inventar naplatiće se gostu po cenovniku na Inventarskoj listi.
 39. Plaćanje se vrši u dinarima po zvaničnom srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan dolaska gosta.
 40. Tokom boravka u “MARINO svečana sala & apartmani” , recepcija Vam stoji na raspolaganju za sve informacije i pomoć koju trebate , na broj telefona +381 (0)63 660 960 koji možete obaviti putem fiksnog telefona iz vase sobe.
 
Početkom korišćenja smeštaja podrazumeva se da je gost upoznat sa kućnim redom objekta.